Σασί Monster + σκάφος Unimog + σκρατσιές = ό,τι προκύψει!...