ΜεταΠασχαλινή - προκαλοκαιρινή συνάντηση στη Θεσ/νίκη